fbpx

סטטוס בקרת שירות

עדכון סופי  19.1.23 – 21:40

התקלה נפתרה. כל השירות עובדים תקין.

עדכון מתגלגל 19.1.23 – 21:25

השרות עלה, ונראה שהתקלה בחוות פרטנר נפתרה. הנושא טרם הוגדר כהסתיים סופית.

עדכון מתגלגל 19.1.23 – 21:05

קיימת  תקלה רוחבית בחוות השרתים של פרטנר (פרטנר IL3) המשפיעה כרגע על אלפי מערכות, ביניהם גם חלק ממערכותינו.התקלה מטופלת בצורה רציפה בדקות אלה ע”י מהנדסי חוות השרתים, ואנחנו עומדים איתם בקשר טלפוני רציף עד לסיום הטיפול

בקרת שירותים :

V1-V20 תקין
P1-P8 תקין
P9 תקין
P10-P20 תקין
API תקין
s1-s20.coil תקין
Missions תקין
Students תקין
Scheduled tasks תקין

התחל לשבץ חכם כבר היום

התחל את המהפיכה הארגונית שלך. שיבוץ חכם, פשוט ושמתאים לך בדיוק.
בקשה להצגת המערכת